AFTALER, INFORMATION OG FORBEHOLD.

Ved afslibning og efterbehandling af træ.

AFTALER.

 Parkering.

Det er kunden ansvar at skaffe en parkeringsplads. Er der betalings parkeringspladser? Så er det kunden der  betaler parkeringsafgiften.  Afgiften tillægges fakturaen.

Rydning.

Alle rum hvori gulvafslibning skal fortages, skal der være ryddet for indbogenstande såsom møbler, skabe, komfurer o. lign. Er ikke noget gulv entreprenøren foretager.

Afdækning.

Indbogenstande der ikke lader sig flytte, bør afdækkes støvtæt, samt evt. afdække tilstødende lokaler. (Kundens ansvar).  Tekniske installationer ved gulve, f.eks. ledninger, kabler, rør og bokse skal være demonteret, ophængt eller afdækket forsvarligt. Er ikke noget gulventreprenøren foretager.

Fjernelse af affald, plader, lister, søm m.m.

Alle sand, fejelister og skinner fjernes, samt eventuelle søm optrækkes. Gulvbelægninger, gulvplader, ovn plader, spartelmasse, søm, stifter, klammer o. lign. skal fjernes fra gulvoverfladen.  Ovennævnte kan tilbydes af gulventreprenøren mod betaling. 

Elektricitet.

Der skal være fri adgang til elektricitet, minimum 230V/ 13 A, dog helst 400V/ 16 A. Desuden skal der være brugbare stikkontakter i de rum, umiddelbart hvor gulvafslibningen skal fortages. Assistance fra elektriker og elværker sker på kundens regning. 

Overfladebehandling.

Efter endt afslibning og overfladebehandling kan der forekomme mindre støvpartikler i overfladen, idet et totalt støvfrit miljø ikke kan opnås. Dette slides hurtigt bort ved vask og brug. 

FORBEHOLD.

Støv, støj og lugtgener.

Støv, støj og lugtgener må ved gulvafslibning i et vist omfang forventes. Ved afslibning aftrapper og gulve med spartelmasse må støv i større omfang forventes. Gulventreprenøren støvsuger de vandrette og lodrette flader (hvor det er muligt) i de rum hvor arbejdet er blevet udført.

(Støvsuges af hensyn til efterfølgende overfladebehandling). Ved risiko for indtrængen af støv i rum med elektriske installationer, apparater er det kundens ansvar at disse er af/tildækket forsvarligt.

Vægge, paneler, sokler, o. lign.

Ved afslibning og overfladebehandling af gulve, kan der forekomme småskader/skrammer på tilstødende vægge, træværk, sokler, paneler o. lign. I fald der skal males, anbefales det, at sidste gang maling foretages efter afslibning. 

Trapper.

Ved afslibning og overfladebehandling af trapper, må der forventes småskader/skrammer på stød og vanger, da andet er uundgåeligt idet der anvendes rotations maskiner. 

Afslibning af lamelparketgulve.

Ved afslibning af lamelgulve især hvis disse har været slebet tidligere, er der risiko for at der slibes igennem slidlaget. Dette vil medføre at gulvets udseende ændres markant. Gulventreprenøren er i disse tilfælde uden ansvar for gennemslibning af slidlaget. Gulventreprenøren er ej heller ansvarlig for "PARKETSTAVESLIP" Det vil sige parketstave der løsner sig i forbindelse med, under og efter afslibningen samt i forbindelse med overfladebehandlingen. 

Genlakering. Mat, let / fin slibning.

Ved genlakering hvor gulve har været vedligeholdt med produkter der indeholder voks, polish, harpiks o. lign. og den nye lak skiller, tørre uens op, lang tørre tid. Gulventreprenøren er uden ansvar for dette. 

Egetræsgulve.

Ved overfladebehandling af egetræsgulve kan der være risiko for op trængning af  ekstrem meget garvesyre, som kan give misdannelser. (mørke streger, skjolder, uens udseende o. lign.). Gulventreprenøren er uden ansvar for dette.

Betaling.

Private kunder 8 dage netto.

Erhvervskunder optil 30 dage netto.

Få et tilbud

Klik her for at udfylde vores
online tilbudsformular

Du vil herefter modtage et uforpligtende tilbud indenfor 2 - 3 arbejdsdage.

Du er altid velkommen til at ringe for at få et tilbud.

 

 

 

FloorCare.dk         EstateCare  Cvr-/se-nr: 29051186  +45 41412399 - +45 70252399           Stærevej 20 3200 Helsinge           E-MAIL